ติวสอบ HSK4

รายละเอียดหลักสูตร
 • เวลาเนื้อหา: 25:48 ชม.
 • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
 • วันที่ให้: 120 วัน

ติวสอบ HSK4

ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า รวมถึงฝึกทักษะการฟัง การอ่านจับใจความ และการเรียงประโยค เรียนรู้ศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบระดับ HSK 4 เนื้อหาข้อสอบเก่าไม่ต่ำกว่า 5 ชุด

 •  ติวคำศัพท์ที่มักใช้บ่อยๆ ในการสอบระดับ HSK4 ผู้สอบในระดับนี้ควรจะเรียนรู้คำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 1200 คำ
   
 •  แยกฝึกฝนทักษะสำหรับการทำโจทย์ ทั้งสามด้านคือ การฟัง การอ่าน และการเขียน
  ซึ่งข้อสอบในระดับ HSK4 แต่ละชุดนั้น จะประกอบด้วย การฟัง 45 ข้อ การอ่าน 40ข้อ และการเขียน 15ข้อ

   
 •  ฝึกฝนเทคนิค และความเร็วในการทำข้อสอบ ความเร็ว และความแม่นยำ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำข้อสอบ HSK เพราะในแต่ละส่วนจะกำหนดเวลามาค่อนข้างน้อย
   
 •  รวมโจทย์ในการฝึกฝนทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 500 ข้อ การทำโจทย์เยอะ จะทำให้ นร มีทักษะสูงขึ้น ทั้งจำศัพท์ได้ และทำโจทย์ได้เร็ว

เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง