ภาษาจีนระดับต้น A

ราคา 3,600 บาท
 

  • เวลาเนื้อหา: 25:58 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท

ภาษาจีนระดับต้น B

ราคา 3,600 บาท

  • เวลาเนื้อหา: 24:15 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท

ภาษาจีนระดับต้น C

ราคา 3,600 บาท

  • เวลาเนื้อหา: 24:01 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท