ภาษาจีน สนทนา เพื่อธุรกิจ

ภาษาจีนระดับต้น

ราคา 3,600 บาท
 

ราคา 3,600 บาท

ราคา 3,600 บาท

ภาษาจีนระดับกลาง

ติว HSK

ราคา 3,600 บาท

ราคา 3,600 บาท

ราคา 3,600 บาท

ติวเข้ม PAT จีน

ราคา 3,600 บาท

ราคา 1,900 บาท

ราคา 3,600 บาท

ราคา 1,500 บาท