ติวสอบ HSK5

รายละเอียดหลักสูตร
 • เวลาเนื้อหา: 25:54 ชม.
 • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
 • วันที่ให้: 120 วัน

ติวสอบ HSK5

 


 •  ติวคำศัพท์ที่มักใช้บ่อยๆ ในการสอบระดับ HSK5
  ผู้สอบในระดับนี้ควรจะเรียนรู้คำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 2500 คำ

   
 • แยกฝึกฝนทักษะสำหรับการทำโจทย์ ทั้งสามด้านคือ การฟัง การอ่าน และการเขียน
  ซึ่งข้อสอบในระดับ HSK5 แต่ละชุดนั้น จะประกอบด้วย การฟัง 45ข้อ การอ่าน 40ข้อ และการเขียน 10ข้อ พร้อมทักษะการเรียงความ

   
 •  ฝึกฝนเทคนิค และความเร็วในการทำข้อสอบ 
  ความเร็ว และความแม่นยำ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำข้อสอบ HSK เพราะในแต่ละส่วนจะกำหนดเวลามาค่อนข้างน้อย

   
 •  รวมโจทย์ในการฝึกฝนทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 500 ข้อ การทำโจทย์เยอะ จะทำให้ นร มีทักษะสูงขึ้น ทั้งจำศัพท์ได้ และทำโจทย์ได้เร็ว

เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง