ติวสอบ HSK5 (ใหม่)

รายละเอียดหลักสูตร
  • เวลาเนื้อหา: 16:37 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

เตรียมตัวสำหรับการสอบ HSK5 ด้วยเทคนิคการทำข้อสอบที่ได้ผล!
 

1. เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น
คำศัพท์ระดับ HSK5 ที่เพิ่มเติมจากระดับ HSK4 ประมาณ 1300คำ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานผู้ออกข้อสอบจากจีน ครูวีได้รวบรวมสรุป และแปลไทยไว้ให้แล้วในคอร์สนี้ สะดวกค้นหา และจดจำ 

2. ฝึกฝนทักษะครบทั้ง 3 ด้าน
การสอบ HSK5 ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน ครูวีจะเริ่มต้นฝึกฝนนักเรียนจากทักษะการอ่านก่อน เพื่อให้เกิดความชำนาญด้านคำศัพท์ และเข้าในประโยคยาวๆ ให้ดีก่อน จึงค่อยต่อการฝึกฝนทักษะการฟัง และการเขียน อย่างเป็นระบบ 

3. เทคนิคเพิ่มความเร็วและความแม่นยำ
การทำข้อสอบ HSK5 ต้องการทั้งความเร็วและความแม่นยำ เนื่องจากเวลาที่กำหนดในแต่ละส่วนมีจำกัด ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถทำข้อสอบได้เร็วและทำให้ถูกต้องในเวลาที่กำหนด

4. ทำโจทย์บ่อยๆ
รวมโจทย์ฝึกฝนไม่ต่ำกว่า 500 ข้อ การทำโจทย์เยอะช่วยเพิ่มทักษะในการจดจำคำศัพท์และความสามารถในการตอบโจทย์ได้รวดเร็วขึ้น

เตรียมตัวให้พร้อม และพัฒนาทุกทักษะเพื่อความสำเร็จในการสอบ HSK5 คอร์สติวสอบ HSK5 สอนโดยครูวี V Chinese เป็นทางเลือกที่ใช่


 

 

 

 


เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง